เครื่องวัดความดัน
company profile บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด :

      บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ( Digital Focus Co.,Ltd)  เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ในการจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ,โสตทัศนูปกรณ์ ,อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน และ อุปกรณ์ Hi-tech ที่ทันสมัย ,คุณภาพดี ในราคายุติธรรม พร้อมบริการหลังการขายที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าที่ใช้บริการ และ เป็นผู้นำด้าน E-marketing ของประเทศ โดยให้สวัสดิการที่ดี รายได้ที่ดี ความก้าวหน้า ในอาชีพการงาน ความมั่นคงแก่ผู้บริหารและพนักงาน, ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมแก่บริษัทคู่ค้าและผลกำไรตอบแทนที่ดีแก่ ผู้ถือหุ้น บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จำกัด ได้รับการรับรองมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพ >ISO 9001 : 2008จากบริษัท TUV NORD ประเทศเยอรมัน และ NAC(สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเทศไทย)


ใบรับรองระบบคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์วัดความดันยี่ห้อ Kingyield ผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อสุขภาพอันดับ 1 ของประเทศจีน มีความมั่นคง ผลิตภัณฑ์ส่งออกจำหน่ายทั่วโลก และนอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอื่นๆ มาจัดจำหน่ายอีกด้วย
นโยบายคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ และในภูมิภาคในการจำหน่าย อุปกรณ์ที่ทันสมัยคุณภาพดี พร้อมบริการหลังการขายที่ดี ส่งมอบสินค้าตรงเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด และพัฒนาบุคลากร และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง
นโยบายด้านบุคคลากร อบรมให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า, มีความรู้ในสินค้าเป็นอย่างดี ,มีคุณธรรม เห็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ เป็นสำคัญ ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและ เรียนรู้ ตลอดเวลา โดยบริษัทให้สวัสดิการที่ดี รายได้ดี ให้ความมั่นคง และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตามความถนัดของแต่ละบุคคล มีการประกันสุขภาพ /ประกันอุบัติเหตุ/ประกันชีวิตเพิ่มเติมจากประกันสังคม, มีการตรวจสุขภาพประจำปี, มีสันทนาการ งานเลี้ยงสังสรรค์ทุกๆ กลางปีและสิ้นปี /งานเลี้ยง ฉลองปีใหม่ มีการจัดการท่องเที่ยวประจำปีของพนักงานทั้งหมดในประเทศและ พนักงานดีเด่นในต่างประเทศ ส่งผู้บริหาร วิศวกรและพนักงาน ไปดูงาน และ อบรมในต่างประเทศ ปีละหลายครั้ง พัฒนาความรู้ ภาษาอังกฤษแก่พนักงานทุกคน เพื่อ ความเป็นสากลของบริษัท จัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ด้วยการตกแต่งสำนักงานให้ทันสมัย สวยงาม สะอาด มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย อาทิ ระบบ Lan ,Wifi ,computer ทุกโต๊ะทำงาน
นโยบายด้านสังคม สนับสนุน กิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมต่างๆ แก่ องค์กรต่างๆ และ สถาบันการศึกษา อาทิ การบริจาคเงิน,การบริจาควัสดุอุปกรณ์ ,การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา การกุศลต่างๆ
สถานที่ติดตั้ง 2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-733-9071-4 โทรสาร. 02-733-9075
E-mail sales@digitalfocus.co.th,somchai@digitalfocus.co.th
วันก่อตั้ง 8 มีนาคม 2545
ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
ยอดขาย ปี 2548 50.3 ล้านบาท
ปี 2549 66.6 ล้านบาท
ปี 2550 92.7 ล้านบาท
ปี 2551 135.8 ล้านบาท
ปี 2552 119.9 ล้านบาท
ปี 2553 126.6 ล้านบาท
ปี 2554 115 ล้านบาท
ปี 2555 193 ล้านบาท
  

สนใจติดต่อ : สำนักงานใหญ่ : 2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
                  Tel : 02-733-9071-4 Fax. : 02-733-9075 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น
                  tiwadee@digitalfocus.co.th


Copyright © 2010 Healththai.com. All Rights reserve.