เครื่องวัดความดัน

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า : การเปลี่ยนคืนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหาจากการผลิตของโรงงานเอง ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าแล้ว เก็บกล่องและอุปกรณ์ไว้ให้ครบภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า เราจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ท่านโดยเร็วที่สุด

เงื่อนไขการเปลื่ยนคืนสินค้า : 1. สินค้าต้องสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยการเปิดหรือ แกะอุปกรณ์, Void ไม่ชีกขาด 2. สินค้าต้องไม่มีการใช้งานผิดประเภท และการเก็บรักษาที่ผิดวิธี โดยนอกเหนือจากที่ระบุบไว้ในคู่มือการใช้งาน 3. สินค้าต้องไม่มีความเสียหายหรือผิดปกติใดๆ ของสินค้า อันเนื่องมาจากการติดตั้งที่ผิดวิธี เช่น แตก,หัก,บิ่น,งอ,ยุบ หรือบางส่วนหายไป 4.ความเสียหายหรือผิดปกติใดๆ ของสินค้า อันเนื่องมาจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย แก้ไขสินค้า หรือ ระบบต่างๆ ภายในสินค้า 5. การทดสอบอัตราความผิดปรกติของตัวอุปกรณ์ ต้องทำการนั่งในทางที่ถูกต้องก่อนการวัดเป็นเวลา 5 นาที และต้องทำการวัดความดันในช่วงเวลาไล่เลี้ยกันไม่เกิน 1-2 นาที และ ค่าที่ได้จากการวัดจะมีค่าความแปรผันไม่เกินช่วงระหว่าง -10 ถึง +10 เรารับประกันสินค้า 6 เดือน หากสินค้ามีปัญหา ทั้งนี้ให้ลูกค้าเก็บกล่อง และอุปกรณ์ที่มากับสินค้าให้ครบ
  

สนใจติดต่อ : สำนักงานใหญ่ : 2782/4-6 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
                  Tel : 02-733-9071-4 Fax. : 02-733-9075 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:00-17:00 น
                  tiwadee@digitalfocus.co.th


Copyright © 2010 Healththai.com. All Rights reserve.